Πτυχιο αναγνωρισμενο απο τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή κάθε ατόμου είναι αναμφίβολα, η επιλογή του κατάλληλου ακαδημαϊκού ιδρύματος. Να λοιπόν 10 λόγοι για τους οποίους το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί μια ιδανική επιλογή σπουδών και στον τομέα της Νομικής.

1. Παράδοση στις Νομικές Σπουδές: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που λειτούργησε Τμήμα Νομικής, το 1993. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο με 21 χρόνια πείρας στις Νομικές Σπουδές.

2. Αναγνώριση πτυχίου: Όλα τα πτυχία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν πλήρως αναγνωρισθεί και έχουν δομηθεί στο πλαίσιο της Συνθήκης της Μπολόνια. Το πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου μας είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, το ΚΥΣΑΤΣ και από το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου Νομικής οι απόφοιτοί μας μπορούν να εγγραφούν για άσκηση τόσο στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας όσο και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και σύμφωνα πάντα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

3. Οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Νομικής και στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και μαθήματα Κυπριακού ή και Αγγλικού Δικαίου (στην αγγλική γλώσσα) εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς των νομικών υπηρεσιών.

4. Ευρωπαϊκά επίπεδα: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που είναι μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA / European University Association) και κατέχει τη διάκριση «Αφοσίωση στην Αριστεία» του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διεύθυνσης Ποιότητας (EFQM). Το επίπεδο κρίνεται εφάμιλλο με αυτό αξιόλογων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων κάτι που ενισχύεται με τις συνεργασίες του με πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης.

5. Άριστο περιβάλλον: Με τις υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης (η οποία αποτελείται από 14 σύγχρονα ανεξάρτητα κτήρια εκπαίδευσης και έρευνας πλησίον του κεντρικού κτηρίου), με άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, άνετα αμφιθέατρα διδασκαλίας, καφετέριες, εστιατόρια, γυμναστήριο, κινηματογράφο, το Πανεπιστήμιο Λευ-κωσίας αποτελεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας.

6. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση: Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου, κάθε φοιτητής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, ανάλογα με τα προσωπικά του δεδομένα και ανάγκες. Έτσι, το Πανεπιστήμιό Λευκωσίας διαπνέεται από μια φιλική και ανθρώπινη ατμόσφαιρα και από άριστες σχέσεις μεταξύ φοιτητών, καθηγητών, και διεύθυνσης.

7. Εγγύηση για ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Πτυχίο: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που τιμήθηκε με το σήμα “Συμπληρώματος Διπλώματος” (Diploma Supplement Label) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το σήμα εγγυάται την άμεση και δωρεάν παροχή σε κάθε απόφοιτο ενός εγγράφου που συνοδεύει το πτυχίο και περιγράφει τη φύση και το περιεχόμενο των σπουδών του. To “Συμπληρωματικό Έγγραφο Πτυχίου” στοχεύει στη διευκόλυνση των αποφοίτων στη εύρεση εργασίας στη διεθνή αγορά.

8. Ανώτατες διακρίσεις αριστείας: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε την ανώτατη διάκριση ECTS Label (European Transfer Credit System). Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων το οποίο στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών.

Τόσο το σήμα ECTS όσο και το Συμπληρωματικό Δίπλωμα Diploma Supplement Label είναι ενδείξεις αριστείας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα από τα πολύ λίγα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει τιμηθεί με τα δύο αυτά πολύ σημαντικά βραβεία.

9. Προσιτά δίδακτρα/υποτροφίες: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει διάφορες μορφές βοηθημάτων και υποτροφιών για φοιτητές με οικονομικές ανάγκες και/ή ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

10. Ηγέτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο μη-κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, με πέραν των 5,500 φοιτητών. Τα διάφορα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμπυκνώνονται στο γεγονός ότι διαδρα-ματίζει έναν πρωτεύοντα ρόλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου, διατηρώντας το προβάδισμα σε όλους τους τομείς σύγκρισης, πράγμα που το καθιστά τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη του τομέα.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

ΠΤΥΧΙΟ

Νομική (LLB)
 • Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου
 • Κατεύθυνση Κυπριακού Δικαίου
 • Κατεύθυνση Αγγλικού Δικαίου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νομική (LLM)
 • Κατεύθυνση Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 • Κατεύθυνση Αγγλικού Δικαίου
Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική (MA)

ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ


Εγκληματολογία (MA)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Νομική (PhD)

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

1993: Ίδρυση του Τμήματος Νομικής στο Intercollege.Προσφέρεται διετές πρόγραμμα Νομικής (LLB στο ΑγγλικόΔίκαιο) με συμπλήρωση των σπουδών για λήψη πτυχίου σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2005: Ακαδημαϊκή αναγνώριση του προγράμματος Νομικής από την Κυπριακή Δημοκρατία.

2007: Ίδρυση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το ΤμήμαΝομικής προσφέρει αυτόνομα αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής στο Αγγλικό Δίκαιο.

2009: Το πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίαςαναγνωρίζεται από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου ως τοπρώτο επαγγελματικά αναγνωρισμένο πτυχίο κυπριακού πανεπιστημίου.

2010: Προσφέρεται για πρώτη φορά από πανεπιστήμιοαναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής με κατεύθυνση στο Κυπριακό Δίκαιο.

2012: Προσφέρεται πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου το οποίο αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ ως αντίστοιχο και ισότιμο προς τους τίτλους που προσφέρουν τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη Νομική.

2013: Προσφέρεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής το οποίο αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ και την Κυπριακή Δημοκρατία με δύο κατευθύνσεις σε:
α) Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
β) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

2013: Προσφέρεται αναγνωρισμένο διδακτορικό πρό γραμμα Νομικής. Εισαγωγή των πρώτων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος.

2014: Προσφέρεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

2014: Προσφέρεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Προγραμμα Σπουδων

ΠΤΥΧΙΟ (LLB) ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το νομικό επάγγελμα ήταν και παραμένει ένα από τα πιο καταξιωμένα επαγγέλματα. Από τις τάξεις των νομικών αναδείχθηκαν σημαντικοί δικηγόροι, δικαστές, νομικοί σύμβουλοι, αλλά ακόμα και αξιωματούχοι σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, στις δυνάμεις ασφαλείας, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο κοινοβούλιο και γενικά στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Στον πολυσύνθετο κόσμο που ζούμε, ο κάθε οργανισμός χρειάζεται να έχει τη σωστή πληροφόρηση για τις νομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα ή Κύπρο, στην Ευρώπη και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Με παρόμοιο τρόπο, νομικές συμβουλές χρειάζεται και ο κάθε πολίτης για τη σύναψη μιας συμφωνίας, ενός συμβολαίου, στους ασφαλιστικούς του όρους, στις φορολογικές του υποχρεώσεις κτλ.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που λειτούργησε Τμήμα Νομικής, το 1993. Σήμερα αποτελεί το μοναδικό πανεπιστήμιο του τόπου, που προσφέρει πτυχίο Νομικής αναγνωρισμένο από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου, ως πτυχίο το οποίο παρέχει στους κατόχους του το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ασκούμενων Δικηγόρων, καθώς και στο Μητρώο Δικηγόρων (με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης που ορίζει ο Νόμος και της επιτυχίας στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου).
Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει τρεις κατευθύνσεις Δικαίου οι οποίες στελεχώνονται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές: Κυπριακό Δίκαιο, Αγγλικό Δίκαιο, Ελληνικό Δίκαιο. Οι φοιτητές που επιλέγουν το Αγγλικό Δίκαιο διδάσκονται στην αγγλική, ενώ το Κυπριακό και το Ελληνικό Δίκαιο προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές πανεπιστημιακό Ίδρυμα με τα ελληνικά ΑΕΙ. Επίσης, διατηρεί ειδική συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paris Nord 13 (Sorbonne).
Μετά την απόκτηση του πτυχίου που αφορά στο Ελληνικό Δίκαιο, οι απόφοιτοι μας μπορούν να κάνουν την άσκηση τους στους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους χωρίς να απαιτούνται εξετάσεις από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Ο φοιτητής της Νομικής έχει το δικαίωμα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση να παρακολουθεί και τα μαθήματα Κυπριακού ή Αγγλικού Δικαίου που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο. Επιτυγχάνοντας στις εξετάσεις (8 μαθήματα) του Νομικού Συμβουλίου αποκτά άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και για την Κύπρο.

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες των διαφόρων πτυχών της Νομικής Επιστήμης.
 2. Να τους εφοδιάσει με τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα ή να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Μετά την απόκτηση πτυχίου οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (LLM, MA), και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree-LLB).ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της νομικής επιστήμης, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου Νομικής ή άλλου συναφούς τίτλου σπουδών, καθώς επίσης και σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε τομείς σχετικούς με την νομική επιστήμη (δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς). Επίσης, στη δημόσια υπηρεσία, σε ημικρατικούς οργα-νισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση (σε δήμους και κοινότητες), σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στο διπλωματικό σώμα. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης με σημαντική θεωρητική και πρακτική σημασία, καθώς και στην κατανόηση της νομικής επιστήμης μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλονόπως αυτό έχει διαμορφωθεί. Αναδεικνύεται η φύση και λειτουργία του Εθνικού Δικαίου μέσα από την πρόσμειξη και τον αλληλοεπηρεασμό του με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αναλύεται ο τρόπος ερμηνείας και εφαρμογής του Δικαίου στην πράξη, με ιδιαίτερη μελέτη τόσο των θεωρητικών παραμέτρων και διαμαχών, όσο και της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και προβλημάτων.

ΣΚΟΠΟΙ

Ειδικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Νομική τίθεται η βελτίωση της ικανότητας κατανόησης και εφαρμογής εξειδικευμένων πτυχών του Δικαίου από τους εφαρμοστές του σε οποιοδήποτε τομέα και αν αυτοί βρίσκονται, δύο θεμελιώδεις παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.
Στόχος του προγράμματος είναι επίσης η κατανόηση των προκλήσεων που παρουσιάζονται από τη συμμετοχή ενός κράτους στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, καθώς επίσης και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές στερέωμα, είτε στον τομέα του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, είτε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές με αποτελεσματικό τρόπο.
Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα διατριβής στην έρευνα και την εφαρμογή μοντέλων και πρακτικών του Δικαίου τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικευθούν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και εμπειρία τους στη νομική επιστήμη.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κύριος στόχος της διάρθρωσης των μαθημάτων είναι η διεύρυνση των υφιστάμενων γνώσεων των φοιτητών και η αξιοποίηση τους με πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο. Ο φοιτητής αναμένεται να:

 1. Αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της νομικής.
 2. Αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο Δίκαιο.
 3. Αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα.
 4. Αναλύει και αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στο πεδίο της νομικής επιστήμης (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση).
 5. Αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώ-πιση προβλημάτων στη νομική επιστήμη.
 6. Εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχά-νουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο.
 7. Αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων που πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης.
 8. Εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα προκύπτουν.
 9. Οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες απαραίτητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε σε κρατικό είτε σε διεθνές επίπεδο.
 10. Αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις του νομικού επαγ-γέλματος.
 11. Αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πρακτικών προβλημά-των.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια των σπουδών είναι 18 μήνες (δυνατότητα 12 μηνών με καλοκαιρινά μαθήματα).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο.

Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο που ο υποψήφιος μπορεί να εξασφαλίσει είτε από το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είτε από την ιστοσελίδα του Πανε-πιστημίου (www.unic.ac.cy).

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφα πτυχίων ή βεβαίωση από το γραφείο σπουδών του Πανεπιστημίου του, όπου θα αναφέρεται η (αναμενόμενη) ημερομηνία αποφοίτησής του.
 3. Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς παράγοντες.
 4. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (αν υπάρχουν).
 5. Αντίγραφα ενισχυτικών στοιχείων όπως διακρίσεις, εξε-τάσεις, επαγγελματική εμπειρία κλπ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 1. Ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα.
 2. Επαγγελματική εμπειρία.
 3. Συστατικές επιστολές.
 4. Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 5. Ερευνητικές δυνατότητες του υποψηφίου.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τη δυνατότητα για διεπιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλων αντικειμένων που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των πολιτικών επιστημών.
Η συστηματική, μεταπτυχιακού επιπέδου κατάρτιση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα αποτελεί σημαντικό εφόδιο για άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, οργανισμών και επαγγελμάτων. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή συναφών τίτλων σπουδών καθώς και σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη (δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς). Επίσης, στη δημόσια υπηρεσία, σε ημικρατικούς οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση (σε δήμους και κοινότητες), σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στο διπλωματικό σώμα.
Πυλώνας της εκπαιδευτικής προσέγγισης αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής με την πρακτική διάσταση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας και η ανάπτυξη της ικανότητας για θεωρητικά στέρεη αλλά και πρακτικά αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

ΣΚΟΠΟΙ

Πρώτος ειδικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δικαίο και Πολιτική είναι η αφομοίωση των βασικών εννοιών και μεγεθών του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών. Η κατανόηση των παραπάνω εννοιών/μεγεθών αποτελεί απαραίτητο για την εις βάθος προσέγγιση πολύπλοκων προβλημάτων. Δεύτερος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των αναγκαίων γνώσεων γύρω από τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και γύρω από τα πλούσια θεσμικά και νομικά δεδομένα σε σειρά γνωστικών αντικειμένων, όπως η συνταγματική οργάνωση του κράτους και της διακυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η λειτουργία της ΕΕ και η διασύνδεσή της με τα κράτη μέλη και τις εθνικές έννομες τάξεις, οι σύγχρονες εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση (εταιρική διοίκηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νέοι μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας κ.ο.κ.), ο σχεδιασμός και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης κ.ά.
Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικεύθουν στους τομείς του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, αφού όμως θα έχουν προηγουμένως αφομοιώσει τις γενικές κατευθύνσεις της διεπιστημονικότητας και της μεθοδικής έρευνας, καθώς και τις βασικές γνώσεις γύρω από τα καίρια μεγέθη του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Θεωρίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, «εργαστήρι» και πεδίο ανάπτυξης μίας συγκροτημένης διεπιστημονικής νοοτροπίας, μέσα από τον εντοπισμό του πολυσύνθετου χαρακτήρα των προβλημάτων του χώρου, αλλά και μέσα από την προσεκτική οριοθέτηση των διαφορετικών γνωστικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της νομικής επιστήμης και των πολιτικών επιστημών αντίστοιχα.

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος της διάρθρωσης των μαθημάτων είναι η διεύρυνση των υφιστάμενων γνώσεων των φοιτητών και η αξιοποίηση τους με πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο. Ο φοιτητής αναμένεται να:
 1. Αναπτύσσει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες στα πεδία του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών.
 2. Επιδεικνύει δεξιότητες που αφορούν στο περιεχόμενο και στα ειδικότερα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας.
 3. Εφαρμόζει τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα επί συγκεκριμένων θεμάτων ή προβλημάτων στα γνωστικά πεδία του Δημοσίου Δικαίων και των Πολιτικών Επιστημών.
 4. Αξιοποιεί τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες και τις ειδικότερες γνώσεις του στα διάφορα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας, προκειμένου να διεξαγάγει την ως άνω ανεξάρτητη έρευνα.
 5. Συνδυάζει διεπιστημονικά τα μεθοδολογικά και γνωστικά εργαλεία της νομικής και της πολιτικής επιστήμης αντίστοιχα, προκειμένου να διατυπώνει καινοτόμους προσεγγίσεις και προτάσεις.
 6. Αναπτύσσει δικές του ειδικότερες θεωρίες στις οποίες θα στηρίξει τη διεπιστημονική και μεθοδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων.
 7. Συνδυάζει τη θεωρητική με την εμπειρική γνώση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει απλά ή σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 8. Εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 9. Εφαρμόζει τις αναγκαίες αναλυτικές, οργανωτικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για την άνετη δραστηριοποίησή του στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 10. Αξιοποιεί τα αναγκαία εφόδια και τη συναφή νοοτροπία για την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μετά το πέρας των σπουδών του.
 11. Αξιολογεί και να προτείνει βελτιώσεις σε συστήματα θεσμικής οργάνωσης και σε διαδικασίες που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, και ιδιαίτερα σε διαδικασίες του ευρύτερου χώρου της Δημόσιας Διοίκησης.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εγκληματολογίας στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια η φύση του εγκλήματος έχει εξελιχθεί, και νέες προσεγγίσεις στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας γίνονται απαραίτητες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα ότι ο κόσμος του εγκλήματος αλλάζει γρήγορα, και νέες μορφές εγκληματικότητας βρίσκονται σε άνοδο. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει συνεχώς να προσαρμόζουν τους τρόπους τους προκειμένου να εξετάζουν αποτελεσματικά, να μειώσουν και να προλαμβάνουν τέτοιες εγκληματικές πράξεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

O κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές ένα ισχυρό υπόβαθρο σε σύγχρονα εγκληματολογικά ζητήματα και έρευνες, και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τις αιτίες του καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται τόσο για την ερευνητική συνεισφορά τους στον τομέα της εγκληματολογίας όσο και για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά
 • Απόφοιτους κοινωνικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών (ψυχολογία, κοινωνιολογία, εγκληματολογία), νομικής, αστυνομικών σπουδών ή άλλων συναφών κλάδων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εις βάθος γνώσεις στην εγκληματολογία και να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σε φορείς όπως: αστυνομία, σωφρονιστικά ιδρύματα, γραφεία ευημερίας, υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας κτλ.
 • Επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στους προαναφερθέντες τομείς και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση να:
 1. Υιοθετήσουν τις αρχές και τις πρακτικές της κοινωνικής και εγκληματολογικής έρευνας.
 2. Εφαρμόσουν τις εγκληματολογικές αρχές και έννοιες σε «πραγματικές καταστάσεις» στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης.
 3. Αναγνωρίσουν το συνδυασμό διαφόρων ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών σχετικών με την κατανόηση του εγκλήματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς.
 4. Αξιολογήσουν τη θεωρία, έρευνα και πρακτική στην εγκληματολογία.
 5. Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους για τον έλεγχο του εγκλήματος και την πρόληψη της εγκληματικότητας.
 6. Αναλύσουν τα κίνητρα και τους παράγοντες πίσω από την παραβατική συμπεριφορά, και το πώς οι διάφοροι φορείς δουλεύουν μαζί για να αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν το έγκλημα.
 7. Παρουσιάζουν εις βάθος γνώση σχετικά με τη μεταβαλλόμενη φύση του εγκλήματος και της θυματοποίησης.
 8. Εξετάσουν το ρόλο του θύματος στο γενικότερο εγκληματολογικό φάσμα, και να αναγνωρίσουν ότι τα θύματα αποτελούν τη μισή εξίσωση ενός εγκλήματος και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικά.
 9. Εκτιμήσουν τις διάφορες μορφές εγκλημάτων βίαιης και σεξουαλικής φύσης, καθώς επίσης και τις μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης τέτοιων δραστών.
 10. Αξιολογήσουν τις σύγχρονες τάσεις στη νεανική παραβατικότητα.
 11. Αξιολογήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην αστυνομία και την αστυνόμευση καθώς επίσης και να συγκρίνουν τις διαφορετικές πρακτικές αστυνόμευσης.
 12. Αποτιμήσουν τον αντίκτυπο του διαδικτυακού εγκλήματος στην κοινωνία, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες). Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης του προγράμματος σε 12 μήνες με την παρακολούθηση καλοκαιρινών μαθημάτων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για να συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, σε διδακτορικές σπουδές. Το πρόγραμμα προσφέρει την επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας το οποίο είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αφού θα τους παρέχει την ευκαιρία να εργαστούν ανεξάρτητα για την υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας και με τον τρόπο αυτό θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, και την ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας.


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (PhD) ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟI ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Νομική που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού τίτλου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ανώτατου επιπέδου επιστημονική γνώση και να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της τριτοβάθμιας διδασκαλίας, στην επιστημονική έρευνα καθώς και στο γνωστικό πεδίο της Νομικής, αλλά παράλληλα και να παράσχει αυξημένα εφόδια στο γνωστικό αντικείμενο της Νομικής. Στόχος του διδακτορικού προγράμματος είναι η διάπλαση επιστημόνων οι οποίοι θα διεξάγουν έρευνα αιχμής, θα προτείνουν πρωτοποριακές και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις, κατακτώντας ηγετικές θέσεις στο χώρο της νομικής επιστήμης.

Το πρόγραμμα κατευθύνει τους φοιτητές στη χρήση των πλέον σύγχρονων διεπιστημονικών μεθόδων έρευνας για την παραγωγή και εφαρμογή γνώσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε τομείς που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την νομική επιστήμη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές διατριβής τους σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση ή/και την εμπειρία τους στη νομική επιστήμη.

Με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού προγράμματος στη Νομική οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου θα:

 1. Αποκτήσουν τη γνώση για τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους σχετικές με τη νομική επιστήμη.
 2. Οικοδομήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες στη μελέτη περίπλοκων θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτωνκαι να είναι σε θέση να παράγουν εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα αυτά.
 3. Εξειδικευθούν στην αναζήτηση, κατανόηση και αντιμετώπιση των προβληματικών τομέων της νομικής επιστήμης καθώς και στην εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για την αντιμετώπιση τους.
 4. Παρακολουθούν την εξέλιξη του γνωστικού πεδίου και των πρακτικών που ακολουθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι σε θέση να εισηγούνται και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες μεθόδους και πρακτικές.

Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος στη Νομική θα είναι έτοιμοι να:

 • Αναλάβουν ακαδημαϊκές θέσεις σε πανεπιστήμια ή σε ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Αναλάβουν ηγετικές θέσεις κατά την άσκηση της νομικής επιστήμης.
 • Διεξάγουν έρευνα σε αυτούς τους τομείς και να γίνουν εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της νομικής

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε πτυχιούχους Νομικής που παράλληλα κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ κατόχους πτυχίων σχετικών και άμεσα συνδεδεμένων με τη νομική επιστήμη που παράλληλα κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την έγκριση του Τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη του κύριου επιβλέποντα της διατριβής τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη οκτώ (8).

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Το πρόγραμμα αποτελείται από 180 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) από τις οποίες οι 60 αποτελούν τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής πρότασης και οι 120 αφορούν τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 • Οι θέσεις για διδακτορικές σπουδές δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο.Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο που ο υποψήφιος μπορεί να εξασφαλίσει είτε από το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είτε από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.unic.ac.cy

Για την εισδοχή στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων/προσόντων.
 4. Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελ-ματικούς παράγοντες.
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 6. Αντίγραφα διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεων ή ανα-κοινώσεων αν υπάρχουν.
 7. Αντίγραφα ενισχυτικών στοιχείων όπως διακρίσεις, εξε-τάσεις, επαγγελματική εμπειρία κλπ.
 8. Μια συνοπτική έκθεση του ερευνητικού προβλήματος ή του θέματος με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί.
 9. Τα στοιχεία του εν δυνάμει επιβλέποντα καθηγητή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 • Οι τίτλοι σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (πτυχίο, μεταπτυχιακά, διδακτορικό) τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα το Τμήμα Νομικής έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

 • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο του οποίου οι απόφοιτοι έγιναν δεκτοί ως ασκούμενοι δικηγόροι από το κυπριακό Νομικό Συμβούλιο και προσφέρει το πρώτο πρόγραμμα Νομικής που λειτούργησε στην Κύπρο και έτυχε αναγνώρισης από την κυπριακή κυβέρνηση.

 • Πλειάδα αποφοίτων του πανεπιστημίου ήδη δικηγορούν,πραγματοποιούν άσκηση δικηγορίας ή διαπρέπουν σε άλλους κλάδους συναφείς με τη νομική επιστήμη σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Φοιτητές του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές και διδακτορικέςσπουδές σε σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το LSE,το Leiden κ.ο.κ.

 • Η πιστοποίηση και αναγνώριση του πτυχίου και του Τμήματος Νομικής έγινε μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση την οποία διενήργησε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων που διόρισε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με συμμετοχή πρωτοβάθμιων Καθηγητών Νομικής από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή υπέβαλε θετική εισήγηση, με θετικά σχόλια για το πρόγραμμα σπουδών, το επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

 • Όλα τα προγράμματα (πτυχίο, μεταπτυχιακά, διδακτορικό) έχουν συσταθεί με βάση τα πρότυπα της Διακήρυξης της Μπολόνια και με υιοθέτηση του συστήματος ECTS για συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, τηρώντας έτσι τα υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής αριστείας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα από τα ελάχιστα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν λάβει τόσο το Diploma Supplement Label, όσο και το ECTS Label.

 • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όντας το μεγαλύτερο ανεξάρτητο και ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι μέλος του European Universities Association, του European Foundation for Quality Management, του προγράμματος Erasmus+ και έχει λάβει σημαντικά βραβεία, όπως το United Nations “Global 500” Award, την εγκαθίδρυση εδρών Jean Monnet και Unesco, το Βραβείο Αριστείας στον τομέα των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών από την κυπριακή Ομοσπονδία Εργοδοτώνκαι Βιομηχάνων και το Χρυσό Μετάλλιο στην Αριστεία Εταιρικής Ηθικής από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Ηθικής.

Τίτλος Αναγνώρισης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέλη ΔΕΠ

 • Δρ. Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου,
  Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
 • Δρ. Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων,
  πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών Ελληνικής Δημοκρατίας
 • Δρ. Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Ποινικών Επι-στημών, τ. Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δρ. Ηλιάνα Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου,
  τ. Επίτροπος Διοικήσεως Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικών Επιστημών,
  Αντιπρόεδρος Τμήματος Νομικής, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Δικαίου
 • Δρ. Οδυσσέας Χρίστου, Επίκουρος Καθηγητής Διακυ-βέρνησης, Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων,
  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος Κυπριακού Δικαίου
 • Δρ. Χριστίνα Ιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
  Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής
 • Δρ. Κώστας Στρατηλάτης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου
 • Δρ. Χρήστος Παπαστυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου
 • Δρ. Νίκος Κουμουτζής, Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου
 • Δρ. Κωνσταντίνος Τσίνας, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικών Επιστημών
 • Δρ. Νίκος Δαβράδος, Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς και Εμπορικού Δικαίου
 • Δρ. Γιώργος Κέντας, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων
 • Δρ. Σταυρούλα Σουκαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Δικαστικής Ψυχολογίας
 • Δρ. Αντώνης Στυλιανού, Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου
 • Δρ. Εύη Ευτυχίου, Λέκτορας Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του Δικαίου
 • Δρ. Στέργιος Μήτας, Λέκτορας Φιλοσοφίας και Μεθο-δολογίας του Δικαίου
 • Δρ. Άννα Πλεύρη, Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου
 • Πήτερ Παφίτης, Λέκτορας Ποινικού και Εταιρικού Δικαίου
 • Χάρης Σαββίδης, Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνισμού
 • Ναταλία Χαραλαμπίδου, Λέκτορας Δικαίου Περιβάλ-λοντος και Ενέργειας

Επισκέπτες Καθηγητές

 • Δρ. Ιωάννης Κονιδάρης, Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δρ. Αντώνης Μαγγανάς, Καθηγητής Ποινικών Επιστη-μών Παντείου Πανεπιστημίου
 • Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου,
  πρ. Υπουργός Εσωτερικών Ελληνικής Δημοκρατίας
 • Δρ. Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκουρους Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου,
  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-λονίκης
 • Δρ. Διονύσης Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Δημο-σίου Δικαίου Πανεπιστημίου Κομοτηνής
 • Πέτρος Κληρίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Ποινικού Δικαίου,
  τ. Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Πόλυς Πολυβίου, Επισκέπτης Καθηγητής Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δικηγόρος
 • Βάσος Γεωργίου, Επισκέπτης Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης,
  πρ. Διευθυντής Γραφείου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • Δρ. Δέσποινα Κυπριανού, Επισκέπτης Λέκτορας Ποινικών Επιστημών
 • Ηλίας Στεφάνου, Επισκέπτης Λέκτορας Ποινικών Επιστημών, Δικηγόρος
 • Κωνσταντίνος Κατσαρός, Επισκέπτης Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου (υπ. Δ.Ν.)
 • Χαράλαμπος Αρτέμης, Επισκέπτης Λέκτορας Δικαίου Εμπιστευμάτων, Δικηγόρος
 • Κούλλα Μιχαηλίδου, Επισκέπτης Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου, Δικηγόρος
 • Γεωργία Πάρπα, Επισκέπτης Λέκτορας Ευρωπαϊκού και Εμπορικού Δικαίου (υπ. Δ.Ν.)
 • Ξενής Ξενοφώντος, Επισκέπτης Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου
 • Κωνσταντίνος Λαμπριανίδης, Επισκέπτης Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου, Δικηγόρος
 • Δρ. Παναγιώτης Σφαέλος, Επισκέπτης Λέκτορας Ευρω-παϊκού Δικαίου
 • Κατερίνα Γεωργιάδου, Επισκέπτης Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου (υπ. Δ.Ν.)
 • Ειρήνη Άνθης, Επισκέπτης Λέκτορας Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (υπ. Δ.Ν.)
 • Δέσποινα Χατζηδημήτρη, Επισκέπτης Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου (υπ. Δ.Ν.)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Το πρόγραμμα στηρίζεται στη λογική των μικρών ακροατηρίων, τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ διδάσκοντος και φοιτητών και επίσης διευκολύνουν τους φοιτητές στην επίλυση αποριών. Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται σε τμήματα που δεν υπερβαίνουν τους 30-35 φοιτητές ανά τμήμα. Πιστό στις αρχές του ως προς την παροχή της υψηλότερης δυνατής ποιότητας εκπαίδευσης, το Τμήμα Νομικής επιδιώκει όπως ο φοιτητής λαμβάνει απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν ούτως ώστε να προετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά κυρίως για τη μελλοντική χρήση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

 • Ιδιαίτερη αρετή του προγράμματος είναι το γεγονός ότι πολλά από τα μέλη του προσωπικού ασκούν και μάχιμη δικηγορία, κατά τρόπο που να διευκολύνει την σύνδεση της νομικής θεωρίας με τη νομική πρακτική. Η συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η σύνδεση της νομικής θεωρίας με την πρακτική άσκηση της είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του προγράμματος.

 • Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τις δικές τους απόψεις και να αναπτύσσουν την ικανότητα χρήσης του λόγου και την προβολή νομικής επιχειρηματολογίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ορισμένα μαθήματα αξιοποιούν ως μέθοδο βαθμολόγησης τις εικονικές δίκες, οι οποίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν νομικές δεξιότητες που κατά κανόνα δεν μπορούν να αναπτυχθούν στις παραδοσιακές μορφές διαλέξεων.

 • Τα περισσότερα από τα μαθήματα διδάσκονται με την στήριξη ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας, όπως χρήση διαφανειών power-point, ηλεκτρονικές πλατφόρμες στήριξης των φοιτητών και χορήγηση εκτεταμένων σημειώσεων. Αν και κάθε μάθημα στηρίζεται σε βασικό εγχειρίδιο διδασκαλίας, εντούτοις οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν συμπληρωματικά εγχειρίδια και σημειώσεις, καθώς και ηλεκτρονικές πηγές, υλικό που υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και διευκολύνει την κριτική ανάπτυξη της προσωπικότητας του φοιτητή ως Νομικού.

 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές ενός προγράμματος Δικαίου, όπως παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, μαθήματα άλλου προγράμματος σπουδών, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν πρόσθετες νομικές δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στο σημερινό ανταγωνιστικό διεθνές νομικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια ένας φοιτητής του Ελληνικού Δικαίου μπορεί, αν το επιθυμεί, να παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικού ή και Κυπριακού Δικαίου και με τον τρόπο αυτό να αντιληφθεί το δίκαιο μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον.

 • Σε ακαδημαϊκό συνέδριο στη Γλασκώβη το 2013, το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας χαρακτηρίστηκε ως διεθνές πρότυπο για την παράλληλη προσφορά τριών προγραμμάτων Νομικής: ηπειρωτικού δικαίου (Ελληνικό Δίκαιο), αγγλοσαξωνικού δικαίου (Αγγλικό Δίκαιο), και μεικτού δικαίου (Κυπριακό Δίκαιο).

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ERASMUS+

 • Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και έχουν τη δυνατότητα κινητικότητας σε πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των τριών ελληνικών τμημάτων Νομικής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή). Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει υπογράψει διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με όλα τα Τμήματα Νομικής ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει προκαταρτικά συμφωνηθεί και αναμένεται εντός του 2014 η υπογραφή και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 • Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες στα πλαίσια του Erasmus+ έχουν επίσης συναφθεί με πληθώρα του Leicester, του Stirling και του Limerick (Ηνωμένο Βασίλειο), του Στρασβούργου (Γαλλία), της Λιέγης (Βέλγιο), του Schmalkalden και του EBS Universität für Wirtschaft und Recht (Γερμανία), του Rendortiszi Foiskola (Ουγγαρία), του Lazarski (Πολωνία), του Bergen (Νορβηγία), του Ταλίν (Εσθονία) και της Ρίγα (Λετονία). Επί του παρόντος υπάρχει διαπραγμάτευση υπογραφή νέων διαπανεπιστημιακών συνεργασιών. Το Πανεπιστήμιο έχει επίσης υπογράψει συμφωνία για παροχή διπλού πτυχίου με το Πανεπιστήμιο Paris XIII.

 • Το 2013 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό την προώθηση ανταλλαγών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων στους τομείς της έρευνας και της διδασκαλίας, καθώς και την καθιέρωση κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών διοργανώσεων.

 • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει υπογράψει στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με το οποίο θα προσφέρει από τον Σεπτέμβριο 2014 νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων.

 • Από το 2005 το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεργάζεται στρατηγικά με το γνωστό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) για το διεθνές πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (LLB) και προετοιμάζει φοιτητές που προτίθενται να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για τη λήψη του πτυχίου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει διέλθει με θετικό πρόσημο διαδοχικές αξιολογήσεις που διενήργησε το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με τελευταία αξιολόγηση το 2014.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών έχει συνεργαστεί με δεκάδες ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τα μέλη του Τμήματος Νομικής έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του δικαίου. Ενδεικτικά έχουν συμμετάσχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

 • Συλλογή δεδομένων και ετοιμασία επίσημων εκθέσεων για την κατάσταση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).
 • Πρόγραμμα SMART της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη.
 • Έρευνα στο πεδίο της απαγόρευσης διακρίσεων και στο δίκαιο των ΜΜΕ στα πλαίσια προγράμματος που επιχορήγησε το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
 • Μελέτη σε σχέση με τις αποζημιώσεις των θυμάτων βίας που επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Πρόγραμμα Civil Justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρώπη.
 • Ετοιμασία συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας στη βάση των εισηγήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
 • Πρόγραμμα αναφορικά με τη διδασκαλία του Ισλάμ στα κρατικά σχολεία στην Ευρώπη που επιχορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Πρόγραμμα FP7 για τον πολυπολιτισμό και την ίση μεταχείριση που επιχορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Πρόγραμμα για την υιοθεσία και τη γονική μέριμνα που επιχορήγησε το EEA Financial Mechanism.
 • Πρόγραμμα για την εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου από δικαστικές αρχές στα πλαίσια της εφαρμογής κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην Ευρώπη, επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές διαθήκες επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής ένωσης συμβολαιογράφων.
 • Έρευνα για το πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών.
 • Έρευνα του Δικτύου Ομοσπονδιακών Μελετών επιχορηγημένη από το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
 • Επιλογή υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρευνα επιχορηγημένη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Εξέλιξη του εργατικού δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, επιχορηγημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Προγράμματα Socrates και Euclides για την ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτρονικής διδασκαλίας σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης.
 • Συγγραφή μελέτης για το έργο του Ν. Σαρίπολου του Ινστιτούτου Συνταγματικής Ιστορίας.
 • Έρευνα με θέμα τις προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συντάγματος του ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης».
 • Ερευνητικά έργα για μετανάστευση και διεθνή προστασία των προσφύγων που επιχορηγήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή..
 • Πρόγραμμα Eurel για κοινωνιολογικά και νομικά δεδομένα για τις θρησκείες στην Ευρώπη, επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Πρόγραμμα καθορισμού των νομικών πρακτικών στο πεδίο της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Caselex: The Legal EU Database, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συμμετοχή των πανευρωπαϊκών συλλόγων δικηγόρων και δικαστών.
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων. Συγκριτική Μελέτη Νομοθεσιών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Τμήμα Νομικής πρωτοστατεί στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διαλέξεων. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 το Τμήμα διοργάνωσε τη σειρά διαλέξεων «Επίκαιρα Νομικά Θέματα» με τη συμμετοχή διακεκριμένων Καθηγητών Νομικής από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής, η οποία λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τα μαθήματα νομικής που προσφέρονταν στο Πανεπιστήμιο και ενίσχυε την κατανόηση και εμβάθυνση των φοιτητών στη Νομική.

Πρωτοποριακή και με μεγάλη ανταπόκριση υπήρξε επίσης η σειρά διαλέξεων «Διακριθέντες Νομικοί». Στην εν λόγω σειρά έγιναν διαλέξεις και εκδηλώσεις για τους Κύπριους νομικούς Κρίτωνα Τορναρίτη, Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, Λεύκο Κληρίδη και Τάκη Ηλιάδη, καθώς και διαλέξεις για διακριθέντες φιλοσόφους του δικαίου και της πολιτικής όπως τους Ronald Dworkin και Kenneth Waltz.

Από τα συνέδρια μεγάλης εμβέλειας που διοργανώθηκαν τα τελευταία χρόνια, πρωτοστατούντος του Τμήματος Νομικής, αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Το Πολιτικό Σύστημα μετά το Μνημόνιο
 • Η εφαρμογή του Δικαίου της Ανάγκης στο Συνταγματικό Δίκαιο
 • Η Κύπρος μετά το Μνημόνιο (σε συνδιοργάνωση με το περιοδικό Foreign Affairs, the Hellenic Edition)
 • Ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου (Εκκλησιαστικό Δίκαιο)
 • Η έννοια του συμφέροντος του τέκνου στο Οικογενειακό Δίκαιο.

Για όλα τα συνέδρια εκδόθηκαν συλλογικοί τόμοι με τη συμμετοχή διαπρεπών ακαδημαϊκών, όπως: Javier Martinez-Torron, Kaniye Ebeku, Ιωάννης Κονιδάρης, Michal Rynkowski, Gerhard Robbers, Alison Mawhinney, Yuko Chiba, Michaella Moravcikova, Marco Ventura, Peter Cumper, Tom Lewis, Sylvie Langlaude, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Μιχάλης Ατταλίδης, Γεώργιος Πουλής, Θεόδωρος Γιάγκου κ.ά.
Τα μέλη του Τμήματος Νομικής έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής δημοσιεύουν ανελλιπώς μελέτες και ερευνητικές τους εργασίες σε διεθνή, ελληνικά και κυπριακά νομικά περιοδικά και νομικές εκδόσεις. Σταχυολογούνται ενδεικτικά πρόσφατα βιβλία που εξέδωσαν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος:

 • Α. Αιμιλιανίδης, Annotated Legal Documents on Islam in Cyprus (Leiden, Brill, 2014), Law and Religion in Cyprus (Hague: Kluwer, 2nd, 2014), Constitutional Law in Cyprus (Hague: Kluwer, 2014), Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο (Λευκωσία, Δικαιονομία, 2η, 2014), Family and Succession Law in Cyprus (Hague: Kluwer, 2012), (ed) Religious Freedom in the European Union (Leuven, Peeters, 2011)
 • Ν. Κουράκης, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων (Λευκω-σία, Σάκκουλα, 2012), Διαχρονικές αρχές βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής, με πρόλογο Βασιλείου Μαρκεζίνη και επίλογο Σπύρου Τρωιάνου (Αθήνα, Ποιότητα, 2012), Ποινική Καταστολή, σε συνεργασία με Ν. Κουλούρη (Αθήνα, Σάκκουλα, 2009)
 • Δ. Σορβατζιώτη, Critical Views on Crime, Policy & Social Control, (et al) (επ.), (Nicosia, University of Nicosia Press, 2014), Δράστες Σεξουαλικών Εγκλημάτων(Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, με Α. Μαγγανά), Η «Φτώχεια» της Δικαιοσύνης (Αθήνα, Εκδόσεις ΚΨΜ, 2011)
 • Χ. Ιωάννου (επ.), Η Κύπρος σε Νέα Εποχή (Foreign Affairs: The Hellenic Edition, 2014)
 • Χ. Παπαστυλιανός (επ.), Κυριαρχία, Ετερότητα, Δικαιώ-ματα (Αθήνα, Ευρασία, 2013, με Χ. Παπαχαραλάμπους)
 • Κ. Κατσαρός (επ.), Ο Νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου (Λευκωσία, Δικαιονομία, 2013)
 • Ν. Χαραλαμπίδου, Δίκαιο Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 2013)
 • Κ. Στρατηλάτης, Ο Πολιτικός Κάντ Σήμερα (Θεσσα-λονίκη, Νησίδες, 2011)
 • Ν. Κουμουτζής, Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα (Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2011, βρα-βείο Ακαδημίας Αθηνών)

Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.